OBSŁUGA KLIENTÓW ‐ BTL

Zajmujemy się obsługą naszych Klientów  w zakresie kompleksowej realizacji działań BTL wspierających markę i jej
wizerunek.

EVENTY

 • planowanie strategiczne
 • opracowanie koncepcji
 • kreacja mechanizmów
 • negocjowanie umów z artystami i wykonawcami
  • produkcja
  • roadshow
  • akcje w kurortach letnich i zimowych
  • koncerty i festiwale
  • akcje specjalne
 • tradycyjne akcje informacyjne (plakatowe i ulotkowe) ; ambient
 • public relations support

PROMOCJE

 • realizacja akcji promocyjnych
  • dni otwarte
  • animacja sprzedaży
  • degustacje
  • sampling
 • konkursy
 • produkcja POS

AUDYT I DORADZTWO

 • kontrola realizacji promocji i jej efektów
 • consulting w zakresie weryfikacji i wyboru ofert.
 • doradztwo merytoryczne w kwestii możliwości realizacyjnych ;  desk reaserch
 • badanie cen
 • badanie ekspozycji

TARGI I KONFERENCJE

 • projektowania stoisk i scenografii
  • targi
  • konferencje
 • seminaria
 • obsługa techniczna i merytoryczna w kraju i za granicą
 • wykup powierzchni targowych i innych usług  w zależności od rodzaju stoiska